Skip to main content

Vroeger: De muziektentVroeger: De muziektent

Het was op dinsdag 17 mei 1938 dat de gemeenteraad van Fijnaart en Heijningen onder voorzitterschap van burgemeester Adriaan van Campen unaniem besloot om de muziektent op de Voorstraat af te breken. Er was geen discussie of overleg nodig, het was gewoon een hamerstuk. Misschien had er iemand geklaagd over de tent want iedereen wilde wel een tent maar natuurlijk niet voor zijn deur. De officiële naam van de tent was Julianatent, waarschijnlijk was hij opgericht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. Alleen niemand had de sloop zien aankomen; er was nooit over gesproken en plotseling was men de Julianatent, het sierstuk van de Voorstraat, aan het afbreken en leek de Voorstraat akelig leeg.

Dat bracht een heleboel heibel in het dorp teweeg, er werd zelfs al gesproken over de ‘muziektentkwestie’ en de mensen eisten een nieuwe tent. De gemeente had een ander idee: geen nieuwe tent maar een plankier voor de deur van de pas gebouwde De Schakel waarop de muziekverenigingen konden plaatsnemen om te concerteren. Maar dat voorstel trok de spotlust van het Fijnaartse publiek, dat hun musici niet wilde behandeld zien als een stelletje straatmuzikanten!

Het gemeenteraadsbesluit.
Door alle commotie bleef er voor de gemeenteraad niets anders over dan een nieuwe tent. Tijdens de begrotingsvergadering in juli kwam de bouw van een muziektent weer ter sprake.

Een nieuwe plaats viel schijnbaar niet in de smaak; er ontsponnen zich in de gemeenteraad hele debatten over de plaats, met het gevolg dat men hem maar voor de kerk en het huis van de kinderen Straasheijm zou plaatsen. De burgemeester wees de raad er op dat de raad aan B en W indertijd een blanco krediet had verschaft voor een evt. nieuwe oplossing. Bovendien zou raadslid de heer Bom ook nog eens 150 gulden voor een nieuwe tent  willen schenken. Dat was erg fideel van de heer Bom, want het was algemeen bekend dat hij bepaald geen muziekliefhebber was.  

Fijnaart in het nieuws.

Het probleem met de muziektent was ook al over onze dorpsgrens bekend geworden want chroniqueur Alois schreef in het dagblad De Grondwet:

Ik em gelez’e asda ze in den Fendert van de gemeente nen meziektent kedo krijge, omda den ouwe verslete waar. Mar nou schijne ze daor nie eens zoo blij mee te zijn omdasse bang zijn da ter teveul leve in het durp dor zal komme. Niet iedereen wul zoo’n dien voor z’nne deur emme, ook nie as der maar acht keer in een jaor op gespuld wordt.

Der motte dan ok mensche zijn in de gemeente die de kiosk op wielen wouwe zette dan kon iedereen op z’n beurt een airke voor z’n deur krijge, en bij rege en na afloop zoue zem binne kunnen zette.

Ik von da nog  zoo’n slecht idee nie van die manne uit den Fendert, zoo’ne kiosk edde toch mar enkele avonde op een eel jaar noodig en vor de rest van den tijd staot ie o zo gruwelijk in den weg.

De nieuwe tent.
Na het besluit van de gemeenteraad in juli ging het snel. Dat moest ook wel, want de tijd begon te dringen, het feest ter ere van 40 jaar koningin Wilhelmina kwam rap naderbij. De aanbesteding voor de bouw leverde de volgende uitslag op: W. de Reijer, schilderwerk, L. Jansen, timmerwerk en P. Reijnders, metselwerk. De totale kosten bedroegen f. 1272, 80, de bouw kon beginnen.

Op Koninginnedag heeft Fijnaart zijn nieuwe tent plechtig in gebruik genomen. Van het raadhuis marcheerden Oranjevaan, de Unie en zangkoor Entre Nous naar de nieuwe kiosk. Burgemeester van Campen nam het woord en zei “blij geweest te zijn toen de gemeentenaren zo ontstemd waren over het verdwijnen van de oude muziektent. In deze ontevredenheid zag hij de kunstzin en de liefde voor het Oranjehuis, want het meest werd de tent toch gebruikt om en bij een nationale feestdag de vreugde de uiten door het helder opklinken van muziek en zangnummers van deze plaats.” Nadat de edelachtbare had medegedeeld dat de tent in het vervolg niet Juliana- maar Wilhelminatent zou heten, ontsluierde hij nog een geheim: dat de kiosk zou worden uitgerust met een echte luidsprekerinstallatie. Nadat de burgemeester het lint had doorgeknipt was het aan harmonie Oranjevaan de eer om als eerste in de nieuwe tent te mogen concerteren.

Advertenties