Skip to main content

“Wij halen de arbeidsmigranten uit de woonwijken”

Zorgen over plannen voor huisvesting van 320 arbeidsmigranten bij Oudemolen“Wij halen de arbeidsmigranten uit de woonwijken”
Zo moet het project aan de Oudemolensedijk eruit komen te zien. Artist-impression: HomeFlex
De plannen van ontwikkelaar HomeFlex om aan de Oudemolensedijk bij Oudemolen logiesgebouwen voor 320 arbeidsmigranten te plaatsen, roepen hevige weerstand op bij omwonenden. De zorgen variëren van overlast en verkeersproblemen tot waardedaling van hun woningen. Een petitie, opgezet door omwonenden tegen het project, is inmiddels door ruim 1350 mensen ondertekend. Directeur Willem Weggeman van HomeFlex stelt dat die zorgen niet nodig zijn, dat hij in gesprek blijft met de omwonenden en alles in het werk stelt om van het project een succes te maken.

Het huisvesten van buitenlandse werknemers is bittere noodzaak, vertelt Weggeman. “In de regio Moerdijk werken zo’n 4600 arbeidsmigranten. Zij komen hoofdzakelijk uit Polen en Roemenië. Deze mensen worden nu door hun werkgevers en uitzendbureaus gehuisvest in woonwijken. Eengezinswoningen zijn niet geschikt voor arbeidsmigranten. Bovendien kunnen daar nu geen gezinnen in wonen. Daarom heeft de gemeente Moerdijk er bewust voor gekozen om op vijf grootschalige locaties arbeidsmigranten te huisvesten. Ons plan aan de Oudemolensedijk is er daar een van.”

Onze economie draaiende houden
De arbeidsmigranten waar het om gaat werken voornamelijk in de logistiek en techniek. “Het gaat dus zeker niet om laaggeschoolden”, benadrukt Weggeman. “Het zijn mensen die huis en haard verlaten om onze economie draaiende te houden. Zij doen het werk dat wij niet willen of kunnen doen of waar we de mensen niet voor hebben. Door het soort complexen dat wij realiseren, haal je de arbeidsmigranten uit de wijken. Op centrale locaties kun je goede voorzieningen en goede huisvesting realiseren die passend zijn bij deze doelgroep. Momenteel hebben we zes complexen staan en hebben we voor drie andere een vergunning. We verhuren op basis van logies. Dat betekent dat de mensen maximaal zes maanden in de woning verblijven. Het is echt voor een kort verblijf. Zij werken bij een ABU/NBBU-gecertificeerd uitzendbureau. In de overeenkomst staat dat na ontbinding van een arbeidscontract de bewoner nog 4 weken in de woning mag blijven. Hiermee wordt voorkomen dat mensen op straat belanden. De uitzendbureaus zijn verantwoordelijk om binnen deze 4 weken een nieuwe werkplek voor deze persoon te vinden of de bewoner terug naar zijn of haar thuisland te begeleiden.”

Kansrijke locatie
HomeFlex heeft voor de locatie aan de Oudemolensedijk gekozen, omdat de grond hen werd aangeboden. “Hier zit een varkensbedrijf dat wil stoppen”, aldus de directeur. “De gemeente Moerdijk ziet het ook als een kansrijke locatie. Het ligt in het buitengebied, op redelijke afstand van de dorpsrand.” Bewoners van Oudemolen vrezen dat hun huis minder waard gaat worden door de komst van de arbeidsmigranten. “We hebben complexen die pal naast een woonwijk liggen. Daar is van waardedaling geen sprake. Aan de Oudemolensedijk is vanuit de dichtstbijzijnde woning het complex nauwelijks te zien. De gebouwen komen bovendien in de plaats van varkensstallen, waardoor de stankoverlast zal afnemen”, aldus Weggeman.

varkensstal arbeidsmigranten small

Te dicht bij de snelweg
De omwonenden vinden de locatie onacceptabel om mensen te huisvesten. “De locatie ligt zo dicht bij de snelweg dat het gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook zijn we niet te spreken over de verontreinigde grond”, laat een aantal omwonenden weten. Zij hebben daarnaast zorgen over de infrastructuur, de hulpdiensten en lokale nutsvoorzieningen. Die zorgen gaan verder dan alleen dit project. “Er zijn ook vergunningsaanvragen voor een camping aan de Stadsedijk en een project met bijna 500 chalets in het buitengebied. Daarnaast staan er diverse bouwprojecten in Willemstad en Fijnaart gepland.”  

Enkele misvattingen
De opstellers van de petitie zeggen daarnaast dat er enkele misvattingen zitten in de uitspraken van de directeur van HomeFlex. “Hij wekt de indruk dat de arbeidsmigranten die in het complex worden gehuisvest al in de regio verblijven. Dat klopt niet. De geplande huisvesting is bedoeld om extra arbeidsmigranten te huisvesten om aan de toenemende vraag in de regio Moerdijk te voldoen. De gemeente Moerdijk is tot nu toe ook onduidelijk geweest over het concreet aantal arbeidsmigranten dat op dit moment in de gemeente Moerdijk woonachtig is. Weggeman zegt daarnaast dat de verblijfsduur maximaal zes maanden is. In werkelijkheid kan deze periode verlengd worden met twee keer zes maanden, waardoor arbeidsmigranten mogelijk anderhalf jaar blijven. Na deze periode moeten zij zich inschrijven bij de gemeente om in aanmerking te komen voor verdere huisvesting. Dat is ook aangegeven tijdens een overleg van de klankbordgroep met de gemeente en HomeFlex. Het is dan ook bijzonder dat arbeidsmigranten die volgens de directeur eerst uit de woonwijken gehaald worden, vervolgens na 18 maanden de woonwijken weer ingaan.”

24/7 toezicht
Over de openbare veiligheid maakt directeur Weggeman zich geen zorgen. “Natuurlijk kan ik nooit honderd procent garanderen dat er niets gebeurt. Maar dat kun je in een gewone woonwijk ook niet. In het complex is 24/7 toezicht. Loopt het uit de hand op het terrein, dan schakelen we de politie in. Buiten het terrein mogen wij niet handhaven. Dat geldt ook voor de verkeersstromen. Daarin kunnen we alleen sturend optreden, door de mensen te vragen een andere route te nemen. In onze huidige complexen hebben we nauwelijks meldingen van overlast. We hebben ook nog losse woningen in wijken. Daar hebben we gelukkig ook relatief weinig meldingen van overlast, maar wel meer dan in onze complexen. Dat komt omdat er in de complexen continu toezicht is“
De omwonenden stellen dat de aanpak van overlast een uitdaging blijft. “Buiten de hekken is het aan de politie en die heeft maar een beperkt aantal agenten. Dat maakt het voor de politie bijna onmogelijk om snel en adequaat in te grijpen bij eventuele escalaties. Dat blijft een punt van zorg voor zowel de arbeidsmigranten als de lokale gemeenschap.”   

Klankbordgroep
Ondanks de petitie wil de directeur in gesprek blijven met de omwonenden. “Dat vind ik oprecht heel belangrijk. Daarom hebben we ook een klankbordgroep ingesteld en die is in Fijnaart groter dan gewoonlijk. Er is heel bewust gekozen voor een onafhankelijke voorzitter, zodat niet alleen ons verhaal verteld wordt. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over wat in het beheerplan moest komen. We hebben daarvoor drie sessies nodig gehad, maar het is gelukt. Ook namen klankbordgroepleden een kijkje in een van onze complexen in de gemeente Westland. We nemen de klankbord stap voor stap mee in het proces. Zij weten ook dat we in april het principeverzoek voor dit project bij de gemeente Moerdijk hebben ingediend. Als de gemeente daar positief op reageert, kunnen we een vergunningaanvraag indienen. De mensen hebben dus nog ruimschoots de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken. Het blijft een gevoelskwestie. Ik kan de blaren op mijn tong praten, maar ik ga niet over het gevoel van een ander. Dat maakt het ingewikkeld.” Wanneer hoopt Weggeman dat het complex er staat? “Ik had gehoopt dat we eind dit jaar konden starten, maar dat gaat niet lukken. Hopelijk staat het complex er eind volgend jaar. Dan kunnen we starten met het ontlasten van de woonwijken.”

Oplossing
De omwonenden noemen de intenties van HomeFlex begrijpelijk. “Maar onze zorgen moeten serieus genomen worden. Alleen door rekening te houden met de volledige context en alle betrokken partijen kan een evenwichtige en duurzame oplossing gevonden worden.”

Advertenties