Skip to main content

Lintje voor voetbalman en koster Wim SchrauwenLintje voor voetbalman en koster Wim Schrauwen
Foto Jan Gorter
De familie van Wim Schrauwen hoefde vrijdagmorgen geen smoes te bedenken om hem thuis te houden. Hij had geen andere plannen en was gewoon thuis. En dit kwam goed uit, want deze dag stond hem een bijzondere gebeurtenis te wachten. Wim werd namelijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn onwrikbare toewijding en inzet voor anderen.

Al bijna 40 jaar geleden begon Wim zijn reis als vrijwilliger. Sindsdien heeft hij geen moment geaarzeld om zijn tijd en energie te delen. Als bestuurslid en vrijwilliger bij v.v. Kaaise Boys, en later bij v.v. De Fendert na de fusie, heeft Wim een onschatbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de lokale voetbalvereniging. In verschillende functies, zoals jeugdtrainer, lid van het hoofdbestuur, vicevoorzitter en later als onderdeel van het fusiebestuur, heeft hij het pad geëffend voor generaties na hem. En zelfs op de respectabele leeftijd van 78 jaar fluit Wim nog wekelijks jeugdwedstrijden en maakt hij deel uit van de werkploeg die het sportcomplex onderhoudt.

Koster
Maar Wims inzet reikt verder dan alleen het voetbalveld. Als vrijwilliger bij de Immanuëlparochie Cluster West Parochiekerk H. Jacobus de Meerdere, heeft hij zich met hart en ziel ingezet als koster op zondagen en bij uitvaarten. Zijn toewijding gaat zelfs zo ver dat hij de geluidsinstallatie bedient bij uitvaarten, zorgt voor het hijsen van vlaggen bij de kerk en het verspreiden van het parochieblad.

Simpel
Wims inspiratie en toewijding zijn een bron van inspiratie voor ons allemaal. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke citeerde zelfs Johan Cruijff: "Voetbal is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen." Net zoals Wim, die met zijn toewijding en passie voor de gemeenschap de kracht van eenvoud en betrokkenheid heeft laten zien.

Advertenties