Skip to main content

Zwembad De Oester heeft toekomst + zoekt naar een voorzitterZwembad De Oester heeft toekomst + zoekt naar een voorzitter

Zwembad De Oester heeft toekomst

Gedurende het afgelopen jaar was dit geen zekerheid. Er waren in het gemeentebestuur van Moerdijk voornemens om het aantal zwembaden binnen de gemeente te verlagen, met als uitgangspunt dat de Niervaert in Klundert in aanzienlijke mate zou worden vernieuwd, en voor de overige zwembaden in Moerdijk de toekomst behoorlijk onzeker was.
Echter: in december heeft de gemeenteraad besloten dat alle baden niet alleen gehandhaafd zouden worden maar tevens in de komende tijd moesten worden verduurzaamd om klaar te zijn voor de toekomst.
Deze zekerheid voor een langdurige periode geeft, ook voor zwembad De Oester, perspectief in de komende jaren.

De Oester zal dan ook een duurzame transformatie ondergaan, met plannen om energie-efficiënte technologieën te implementeren en milieubewuste initiatieven te ontplooien. Het bestuur, bestaande uit toegewijde vrijwilligers, heeft besloten om de faciliteit te verduurzamen en zo een groene toekomst te omarmen.
De geplande De geplande verduurzaming omvat onder andere het gebruik van zonne-energie, optimalisatie van watermanagement en de implementatie van duurzame bouwmaterialen. Deze initiatieven streven ernaar om de ecologische voetafdruk van het zwembad te verkleinen en tegelijkertijd de operationele kosten te verminderen.

De toekomst van Zwembad De Oester belooft niet alleen een duurzame transformatie, maar ook een nieuw leiderschap dat deze spannende reis zal sturen. Samen streven we naar een groenere en gezondere omgeving voor de gemeenschap van Fijnaart.

Het bestuur heeft alle vertrouwen in de toekomst, waarin tevens de 8 medewerkers en 10 vrijwilligers een grote rol zullen spelen, met als motto: alle hens aan dek.

Zie ook het artikel over de bestuurssamenstelling, elders in dit blad.

Alain van Walsum, bestuurslid
Bert Bosch, voorzitter.

Advertenties