Skip to main content

Dodenherdenking voor scholen weer opgepakt

Na zes jaar weer herdenking door schoolkinderen.Dodenherdenking voor scholen weer opgepakt
De gelegde bloemen bij het monument. Foto Lobke Krijgh
Op 19 april 2018 was het de laatste keer dat er een dodenherdenking voor scholen is georganiseerd. Deze herdenking vond plaats op de donderdag voor de meivakantie. Dit jaar was het op de maandag na de meivakantie.

De Oranje Comités van Fijnaart en Heijningen hebben jarenlang de dodenherdenking voor schoolkinderen georganiseerd. Door verschillende omstandigheden, waaronder Covid-19 en gebrek aan vrijwilligers, is deze herdenking tussen 2019 en 2023 niet doorgegaan. Dit jaar hebben Susan Rispens en Lobke Krijgh zich sterk gemaakt voor de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden zijn door Corry-Anne de Geus netjes overgedragen. Ook alle benodigde communicatielijnen en namen van vrijwilligers zijn doorgegeven. Beide dames zijn de kar gaan trekken, maar kunnen natuurlijk niet zonder de vrijwilligers van de kerk en de comités. De contacten met de scholen werden ook weer snel opgepakt. De groepen 7 en 8 van bassischolen De Fijne Aarde en De Springplank uit Fijnaart en van basisschool Het Kompas uit Heijningen werden hiervoor uitgenodigd.

Na de meivakantie
Een van de redenen dat het organiseren van de scholenherdenking niet meer lukte, was het verschuiven van de meivakantie en het organiseren van de Koningsspelen vlak daarvoor. Daarom werd nu gekozen voor de maandag direct na de meivakantie. Dat dit een juiste beslissing was, bleek wel uit de grote opkomst. Bijna 120 kinderen waren aanwezig. Daar waar de herdenking van 4 mei nog last had van de regen, werkte het weer op 6 mei wel mee.

Sprekers
Namens de scholen droeg Karin Bakx twee gedichten voor. Het eerste gedicht is geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het tweede gedicht dateert van daarna. Namens de gemeente Moerdijk was wethouder Danny Dingemans aanwezig. Hij vertelde een verhaal over drie verschillende personen uit de gemeente Moerdijk en hun ervaringen tijdens de oorlog. Dit verhaal werd visueel ondersteund door het tonen van foto’s. Vervolgens sloot Amy Verhagen af met een zelfgeschreven gedicht over herdenken en het belang van het doorgeven van vrijheid.

2 minuten stilte
Cornald Nuiten werd bereid gevonden om de Last Post te spelen tijdens het hijsen en halfstok hangen van de vlaggen. Daarna werd er door de aanwezigen 2 minuten stilte gehouden. Tenslotte werd het Wilhelmus gespeeld.

Bloemen
De organisatie had ervoor gezorgd dat alle leerlingen een oranje of witte gerbera bij het monument op de Rooms-Katholieke begraafplaats konden leggen, ter ere van de slachtoffers. Ook de twee aanwezige graven van militairen werden niet overgeslagen. Bij het verlaten van de begraafplaats werden alle aanwezigen en alle vrijwilligers door de organisatie bedankt.

Blijven herdenken
Uit de grote opkomst maar ook de indruk die deze herdenking heeft gemaakt bij de leerlingen, is wel gebleken dat het belangrijk is om te blijven herdenken. Volgend jaar zal de herdenking dus weer plaatsvinden in de week na de meivakantie. De organisatie spreekt de hoop uit dat iedereen weer zo enthousiast reageert en hoopt weer op een grote opkomst.

Advertenties