Skip to main content

Dorpstafel Fijnaart kiest voor een groener FijnaartDorpstafel Fijnaart kiest voor een groener Fijnaart

Afgelopen maandag, 11 maart jl., is de werkgroep Klimaatbestendig Fijnaart van de dorpstafel samen met nog andere enthousiaste inwoners uit Fijnaart onder begeleiding van Burobol en de gemeente bijeen geweest. Op deze avond, waar naar hartenlust aangegeven kon worden waar we graag in de kom van de Fendert meer groen zouden willen hebben, werd dit met twee handen aangegrepen. Op tafel lag een print van Fijnaart met daarover een transparante laag waar volop op aangegeven kon worden waar wij graag bomen, groen of mooie bermen zouden willen zien. Soms lagen de deelnemers languit op tafel om maar dat ene plekje voor vergroening aan te kunnen wijzen!
Toekomstbomen
Na de diepe overpeinzingen, waar we op dit moment vanuit de huizen geen drie bomen kunnen zien of op 300 meter geen groene verblijfplek is, was de keuze voor de locatie van zogenaamde toekomstbomen aan de beurt. Toekomstbomen zijn bomen die met zekerheid de komende zestig jaar onverstoord kunnen groeien en bepalend zullen zijn voor een groener Fijnaart. Om te voorkomen dat deze bomen niet goed 'aan de vat' gaan, worden de eerste bomen dit jaar oktober geplant; dit is dan gelijk het startsein voor andere zogenaamde vergroeningsprojecten, al weten we dat niet alles gelijk uitgevoerd kan worden.
Daarnaast hopen we als werkgroep dat het enthousiasme van deze avond en van het vervolgtraject ook de inwoners van Fijnaart zal motiveren om aan de slag te gaan om ruimte te maken voor meer groen in hun tuinen. Vanuit de gemeente zal daar nog een aantal regelingen voor worden aangeboden, naast de klimaatsubsidie (Product Klimaatsubsidie | gemeente Moerdijk) die nu al aangevraagd kan worden.
Voor zover dit verslag en we hopen op korte termijn meer nieuws te kunnen brengen.

Ivo Dierks
Namens Dorpstafel Fijnaart

Advertenties