Skip to main content

Fijnaart verwelkomt een nieuwe Ridder in haar midden: Janneke Meeuwisse-van LaarhovenFijnaart verwelkomt een nieuwe Ridder in haar midden: Janneke Meeuwisse-van Laarhoven
Foto Jan Gorter
Janneke Meeuwisse, beter bekend als Jannie, verdient deze eer. Zij staat synoniem voor toewijding en een blijvende impact op het welzijn van anderen. Vrijdag werd Jannie door burgemeester Aart-Jan Moerkerke gehuldigd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een erkenning die haar jarenlange inzet en toewijding beloont.

Wat begon als een gewone dag van kleding uitkiezen voor de bruiloft van haar zoon, eindigde in een onverwachte ceremonie waarin Jannie zelf in de schijnwerpers werd gezet door de burgemeester.

De Hoop
Haar toewijding aan het gemeenschapsleven dateert van vele jaren terug, toen ze als secretaris actief was bij tennisvereniging De Hoop in Noordhoek. Tien jaar lang zette ze zich met hart en ziel in voor de vereniging, waarbij haar toewijding en energie niet onopgemerkt bleven. Niet alleen beheerde ze het secretariaat, maar ze droeg ook bij aan belangrijke gebeurtenissen en initiatieven die de vereniging naar nieuwe hoogten stuwden.

Mantelzorger
Maar Jannie's inzet beperkte zich niet tot de tennisbaan. Ze vervulde een cruciale rol als mantelzorger voor verschillende familieleden en nam zelfs de verantwoordelijkheid op zich als bewindvoerder voor een inwoner van een zorginstelling. Haar zorgzame en betrokken karakter kwam volledig tot uiting in haar vele uren vrijwilligerswerk per week, waarbij ze ervoor zorgde dat anderen de zorg en ondersteuning kregen die ze verdienden.

KVO
Daarnaast heeft Jannie haar inzet getoond als voorzitter van de KVO-afdeling Noordhoek, later gefuseerd tot Vrouwen van Nu. Onder haar leiding werden talloze activiteiten georganiseerd en ze speelde een cruciale rol in het vormgeven van de toekomst van de vereniging. Haar inzet reikte van lokale tot regionale en provinciale niveaus, waar ze een belangrijke rol speelde in het bevorderen van de vereniging, gemeenschapsbetrokkenheid en het stimuleren van initiatieven die de samenleving ten goede kwamen.

Zorgorganisatie
En alsof dat nog niet genoeg was, was Jannie ook jarenlang een waardevolle vrijwilliger bij zorgorganisatie Surplus, waar ze zich inzette als mantelzorgcoach. Haar vermogen om een luisterend oor te bieden, de juiste vragen te stellen en mensen te begeleiden in moeilijke situaties, heeft een blijvende impact gehad op talloze mantelzorgers in onze gemeenschap.

Kracht van vrouwen
Om haar onbaatzuchtige inzet te benadrukken, deelde de burgemeester een citaat van Mieke van Wonderen, voormalig landelijk voorzitter van Vrouwen van Nu: "De kracht van vrouwen schuilt in hun vermogen om samen te werken en zich in te zetten voor een betere wereld. En Jannie belichaamt deze kracht op een inspirerende manier door haar toewijding en leiderschap in te zetten voor het welzijn van anderen."
Kortom, Jannie's bijdrage aan onze gemeenschap, tot ver buiten Noordhoek en Fijnaart, is buitengewoon. 

Advertenties